Komitet EMA ds. leków zaleca zatwierdzenie pięciu nowych preparatów
|

Komitet EMA ds. leków zaleca zatwierdzenie pięciu nowych preparatów

Komitet EMA ds. Leków dla ludzi (CHMP) zalecił zatwierdzenie pięciu leków na swoim posiedzeniu w grudniu 2019 r. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Beovu (brolucizumab) do leczenia AMD (choroby oka upośledzającej widzenie). CHMP przyjął też pozytywną opinię dotyczącą preparatu Recarbrio (imipenem / cilastatyna / relebaktam) w leczeniu zakażeń wywołanych przez tlenowe bakterie Gram-ujemne…

Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

W Dzienniku Urzędowym ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz liczy 422 pozycje. To o 6 pozycji więcej niż w listopadzie.

Centrum NOMATEN wypracuje nowe materiały m.in. dla radiofarmacji

Centrum NOMATEN wypracuje nowe materiały m.in. dla radiofarmacji

Nad nowymi materiałami do zastosowań przemysłowych i medycznych – m.in. odpornymi na ekstremalną temperaturę, korozję, promieniowanie, pracować będą naukowcy z Polski, Francji i Finlandii w ramach centrum NOMATEN. W środę odbyło się spotkanie otwierające projekt NOMATEN Teaming. NOMATEN Teaming to prestiżowy projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej Teaming for Excellence Horyzont 2020. W skład konsorcjum…

Zmiany przepisów dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 2020 roku
|

Zmiany przepisów dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 2020 roku

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ministerstwo Zdrowia informuje, że przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na…

Farmaceuci mogą poprawić dostęp do szczepień i do wiedzy o nich

Farmaceuci mogą poprawić dostęp do szczepień i do wiedzy o nich

„Szczepienia w aptekach” to tytuł artykułu przygotowanego przez Michała Byliniaka, Prezydenta PGEU, w który wskazuje on istotną rolę, jako farmaceuci mogą odegrać w popularyzacji szczepień i w przezwyciężaniu trendu spadkowego w wyszczepialności społeczeństwa. Farmaceuci zawsze doradzali pacjentom w sprawie szczepionek. Ale widzimy teraz, że są kraje, w których „zrobiono krok do przodu” i gdzie farmaceuci…

Producenci leków apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w sprawie braków leków
|

Producenci leków apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w sprawie braków leków

26 listopada organizacja Medicines for Europe, reprezentująca europejskich producentów leków generycznych, wystosowała do Komisji Europejskiej list otwarty. Wskazuje w nim na narastający problem dotyczący braku leków. W organizacji tej zrzeszony jest także Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. PZPPF, jak inne europejskie organizacje producentów leków zrzeszone w Medicines for Europe (M4E) i The European Federation of…

Kto został wybrany na funkcję prezesa w wyborach do 20 Okręgowych Rad Aptekarskich?
|

Kto został wybrany na funkcję prezesa w wyborach do 20 Okręgowych Rad Aptekarskich?

Ukończona została tura wyborów do 20 Okręgowych Rad Aptekarskich zakończone. Natomiast w dniach 24-26 stycznia w Warszawie odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym kolejną 4-letnią kadencję zostaną wybrane władze Naczelnej Rady Aptekarskiej. Prezesami Okręgowych Rad Aptekarskich w poszczególnych regionach zostali: mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Michał Byliniak – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie…

Podsumowanie czwartej edycji akcji „Skonsultuj z Farmaceutą​ – Cukrzyca”
|

Podsumowanie czwartej edycji akcji „Skonsultuj z Farmaceutą​ – Cukrzyca”

30 listopada 2019 roku w 11 galeriach handlowych na terenie całej Polski członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji aktywnie edukowali społeczeństwo w zakresie profilaktyki, farmakoterapii oraz opieki farmaceutycznej w cukrzycy. W wydarzeniu oprócz przyszłych farmaceutów, wzięli udział studenci medycyny, pielęgniarstwa, analityki medycznej, stomatologii, dietetyki, kosmetologii i ratownictwa medycznego. W ramach szerzenia idei opieki farmaceutycznej na wydarzeniu…

Informacja Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotycząca leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę
|

Informacja Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotycząca leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę

Europejska Agencja Leków (EMA) jest świadoma, że śladowe ilości zanieczyszczenia N-nitrozodimetyloaminą (NDMA) zostały znalezione w niewielkiej liczbie leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę wytwarzaną poza obszarem UE – czytamy w uaktualnionej informacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotycząca leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę. Poziomy zanieczyszczeń NDMA obserwowane w lekach zawierających metforminę spoza obszaru UE są bardzo niskie i wydaje…

Felieton Redakcji. Regionalna kampania sprawozdawczo – wyborcza zbliża się do finału

Felieton Redakcji. Regionalna kampania sprawozdawczo – wyborcza zbliża się do finału

W samorządzie aptekarskim trwa kampania sprawozdawczo – wyborcza podsumowująca działalność i osiągnięcia izb aptekarskich w okresie VII kadencji przypadającej na lata 2016-2019. Odbyła się już większość zjazdów okręgowych. Pozostałe zjazdy odbędą się w pierwszej dekadzie grudnia. Po zakończeniu regionalnego etapu kampanii przedstawimy w Aptekarzu Polskim składy osobowe organów okręgowych izb aptekarskich. Zwieńczeniem kampanii będzie VIII…

Przegląd prasy: eksperci na temat leków z metforminą
|

Przegląd prasy: eksperci na temat leków z metforminą

Przedstawiamy przegląd publikacji, w których eksperci, w tym farmaceuci wypowiadali się na temat bieżącej sytuacji dotyczącej podejrzenia zanieczyszczenia leków diabetologicznych zawierających metforminę nitrozoaminami. O panice wywołanej publikacjami poświęconymi zanieczyszczeniom w metforminie i uwadze, jaką organy państwa powinny poświęcić właściwej komunikacji dla Pulsu Farmacji wypowiedział się Michał Byliniak, prezydent PGEU i wiceprezes NRA. Farmaceuci dla Rzeczpospolitej:…

Samorządowy peryskop pod znakiem Sprawozdawczo-Wyborczych Okręgowych Zjazdów Aptekarzy
|

Samorządowy peryskop pod znakiem Sprawozdawczo-Wyborczych Okręgowych Zjazdów Aptekarzy

NACZELNA IZBA APTEKARSKA 6.11.2019 – Tytuł zawodowy farmaceuty podlega ochronie prawnej. – „Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej.  W praktyce mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja, obejmujące, co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uzyskany tytuł magistra farmacji). (…) Posługiwanie się tytułem…