Komunikaty GIF w sprawie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
|

Komunikaty GIF w sprawie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał następujące Komunikaty: w sprawie procedury postępowania w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; w sprawie procedury postępowania przy zmianie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 roku. Kiedy recepta będzie mogła być wystawiona w postaci papierowej?
|

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 roku. Kiedy recepta będzie mogła być wystawiona w postaci papierowej?

W określonych przypadkach recepty będą jednak mogły zostać wystawione w postaci papierowej. Jakie są wyjątki? Wyjątki dotyczą: recept w ramach tzw. importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.), recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby…

Zmiany przepisów dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 2020 roku
|

Zmiany przepisów dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 2020 roku

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ministerstwo Zdrowia informuje, że przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na…

Ministerstwo Zdrowia w sprawie błędnego oznaczenia kodów EAN na recepcie oraz pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty
|

Ministerstwo Zdrowia w sprawie błędnego oznaczenia kodów EAN na recepcie oraz pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się dwa komunikaty dotyczące realizacji e-recept. MZ poinformowało, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie…

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii  1
|

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1

W Dzienniku Ustaw (poz.2165) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szybsze wprowadzanie do obrotu generyków. Prezydent ustawę Prawo własności przemysłowej
|

Szybsze wprowadzanie do obrotu generyków. Prezydent ustawę Prawo własności przemysłowej

Przyjęte dziś (6 listopada br.) zmiany w ustawie – Prawo własności przemysłowej umożliwią krajowym firmom farmaceutycznym zakup i sprzedaż składników chronionych patentem leków do celów badawczych. Dzięki temu będą one w stanie wprowadzać do obrotu swoje leki znacznie szybciej niż dotychczas.  Większa konkurencja na tym rynku obniża ceny farmaceutyków czyniąc je bardziej przystępnymi dla pacjentów. …

Komunikat dotyczący adresów e-mail lub ePUAP podmiotów kontrolowanych
|

Komunikat dotyczący adresów e-mail lub ePUAP podmiotów kontrolowanych

W serwisie informacyjnym NFZ opublikowano komunikat przypominający, że „zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawy dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w…

Nowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych
|

Nowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zamieścić informacje na temat wprowadzenia nowych zasad dotyczących wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Rozporządzenie MZ w sprawie OWU na realizację recept
|

Rozporządzenie MZ w sprawie OWU na realizację recept

W Dzienniku Ustaw (poz.1971/2019, z dnia 16.10.2019 r.) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. „§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia”.

GIF w sprawie sposobu postępowania z lekami wstrzymanymi w obrocie dla których upłynął termin ważności
|

GIF w sprawie sposobu postępowania z lekami wstrzymanymi w obrocie dla których upłynął termin ważności

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący trybu postępowania w sytuacji, kiedy przeterminowaniu ulegną produkty wstrzymane decyzją GIF w obrocie. Art. 67 ust. 3 u.p.f. stanowi, że koszt zniszczenia produktu leczniczego, który nie spełnia wymagań jakościowych, ponosi podmiot wskazany w decyzji wydanej na podstawie art. 122, a w odniesieniu do produktów leczniczych, dla których upłynął termin…

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
|

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

W Dzienniku Ustaw (poz.1745/2019) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Zmiany w realizacji recept od 7 września 2019
|

Zmiany w realizacji recept od 7 września 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne wprowadzonej Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia zaszły zmiany w zasadach wystawiania i realizacji recept. Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji: e-recepta jest ważna przez 365 dni na e-recepcie lekarz może przepisać ilość produktu leczniczego na 360…