Rola wybranych roślin leczniczych w polskiej kulturze ludowej. Leczenie ciała i duszy oraz poszukiwania panaceum

Rola wybranych roślin leczniczych w polskiej kulturze ludowej. Leczenie ciała i duszy oraz poszukiwania panaceum

Człowiek, w jakich warunkach by nie egzystował, stara się zawsze oswajać najbliższą przestrzeń. Badamy, obserwujemy, wyciągamy wnioski. Od wieków staramy się zrozumieć i głębiej poznać mechanizmy i procesy, które zachodzą w przyrodzie i w nas samych w ludzkiej naturze. W całej historii ludzkości nie ma, jak się zdaje dziedziny, która nie dążyłaby do doskonałości i całkowitej realizacji. Człowiek przychodząc…

Udział farmaceutów polskich w budowie warzelni soli w Ciechocinku

Udział farmaceutów polskich w budowie warzelni soli w Ciechocinku

Farmacja na przestrzeni dziejów odegrała istotną rolę w rozwoju nauk chemicznych, przyrodniczych i nauk pokrewnych. W Polsce właściciele aptek zwłaszcza ci z tytułami naukowymi łączyli zarządzanie apteką z nauczaniem akademickim i prowadzeniem badań naukowych z zakresu poszukiwania nowych leków, ochrony zdrowia i rozwoju gospodarki narodowej. W Warszawie na początku XIX wieku powszechnie znanymi farmaceutami o…

Walafrid von der Reichenau, zwany Zezowatym. Mnich, poeta, botanik

Walafrid von der Reichenau, zwany Zezowatym. Mnich, poeta, botanik

Walafridus Strabus, zwany też Strabus von Fulda, Walafridus Strabo Fuldensis, pochodził z ubogiej rodziny mieszkającej nad Jeziorem Bodeńskim, w niemieckiej Szwabii, na pograniczu obecnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Urodził się ok. 806 r. [1] Edukację szkolną rozpoczął w przyklasztornej szkole w Reichenau, gdzie jego nauczycielami byli Tatto, Erlebord i Wettin – jeden z tych, którzy…

Niezawodne medykamenty na wszelkie bóle zębów, zapisane w manuale z 1928 roku przez magistra farmacji Tadeusza Wyczesanego
|

Niezawodne medykamenty na wszelkie bóle zębów, zapisane w manuale z 1928 roku przez magistra farmacji Tadeusza Wyczesanego

Niemiecki filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegelpisał (…) pierwszym środkiem, który natura pozostawiła do naszej dyspozycji w celu uzyskania ulgi od bólu, są łzy (…) [1] Historia zwalczania bólu to historia o poszukiwaniu skutecznego panaceum – leku na wszelkie dolegliwości, które w mniejszym lub większym stopniu łączą się z bólem. Niestety takiego cudownego medykamentu jeszcze na…

Nie masz takiej choroby na świecie, która by swego lekarstwa nie miała
|

Nie masz takiej choroby na świecie, która by swego lekarstwa nie miała

W dniach 23-26 maja br., w Krasnobrodzie na lubelskim Roztoczu, odbywało się doroczne spotkanie historyków zawodu aptekarskiego – XXVIII Sympozjum Historii Farmacji. Organizatorami i gospodarzami byli pracownicy Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowanego przez dr Andrzeja Wróbla. W uroczystym otwarciu obrad wzięły udział prof. dr hab. Anna Malm, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z…

Sto lat temu zmarł Napoleon Cybulski, współodkrywca adrenaliny
|

Sto lat temu zmarł Napoleon Cybulski, współodkrywca adrenaliny

Sto lat temu (26.04.1919 r) zmarł polski fizjolog Napoleon Nikodem Cybulski – jeden z twórców światowej endokrynologii, współodkrywca adrenaliny oraz prądów czynnościowych mózgu, pionier elektroencefalografii i badacz hipnozy. W wolnych chwilach był publicystą, społecznikiem, gimnastykiem i dentystą. Napoleon Nikodem Cybulski herbu Prawdzic urodził się 14 września 1854 w Krzywonosach na Wileńszczyźnie(obecnie terytorium zachodniej Białorusi) jako…

Antonina Leśniewska – pierwsza kobieta w Polsce, która otworzyła własną aptekę
|

Antonina Leśniewska – pierwsza kobieta w Polsce, która otworzyła własną aptekę

Pierwsza kobieta na świecie, która otworzyła żeńską aptekę, pierwsza, która otrzymała koncesję na własną aptekę w Polsce, działaczka społeczna – Antonina Leśniewska, patronka stołecznego Muzeum Farmacji. To była wyjątkowa postać – mówi kierownik placówki Iwona Arabas. „Antonina Leśniewska jest postacią zupełnie nie spopularyzowaną i zabiegam o to, żeby ją dołączono do grona wielkich kobiet, które…

XIII Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji
|

XIII Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji

Stało się piękną tradycją, że na początku każdego roku organizowany jest „Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji”. W tym roku odbył się on 18.01.2019 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie na ul. Długiej 16. Organizatorami Przeglądu byli Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów…

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 – 2018. Patriotyczne tradycje łódzkich aptekarzy

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 – 2018. Patriotyczne tradycje łódzkich aptekarzy

Stulecie odzyskania niepodległości to szczególna rocznica, którą obchodzili farmaceuci w całym kraju. Rocznica ta skłoniła również autorkę artykułu do re­fleksji nad przeszłością aptekarstwa w rodzinnej Łodzi – do przywrócenia pamięci o tych aptekarzach, którzy troszcząc się o swoich pacjentów i własne środowisko zawodowe dbali równocześnie o dobro miasta w którym żyli i pracowali, a przede…

Farmacja polska w latach 1918 – 2018. Wybrane zagadnienia prawne w aptekach

Farmacja polska w latach 1918 – 2018. Wybrane zagadnienia prawne w aptekach

Aptekarska praca, wytwarzanie środków leczniczych, dystrybucja leków i sam zarząd apteką oparty był o trójzaborowe przepisy. Taka sytuacja i sankcjonowanie jej przez powstający aparat państwowy powodowało jednak zamęt i chaos1. 15 lutego 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu powołała Referat Zdrowia Publicznego w Departamencie Spraw Wewnętrznych, kierował nim dr Witold Chodźko. Dekretem Rady Regencyjnej 15 maja…

Trudne problemy dnia codziennego aptekarzy polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r.

Trudne problemy dnia codziennego aptekarzy polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r.

Pierwsza wojna światowa (1914-1918) i jej niespodziewany wynik, przyniósł ważny dla nieistniejącej na politycznej mapie Europy Polski upadek trzech państw zaborczych: Rosji (choć akurat to „władztwo” upadło rok przed zakończeniem I wojny światowej), Niemiec i Austrii. Powrót do stanu sprzed 1914 r. nie był już możliwy. Korzystna dla wielu gnębionych narodów sytuacja polityczna w Europie…

Aptekarze w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i ich udział w organizacji władz samorządowych (w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego)

Aptekarze w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i ich udział w organizacji władz samorządowych (w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego)

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, jedno z największych wydarzeń w najnowszej historii Polski i regionu, posiada bogatą literaturę, obejmującą genezę, przebieg, znaczenie i skutki tego zwycięskiego zrywu [2]. W przygotowanie i przebieg powstania chlubnie wpisali się aptekarze wielkopolscy [3]. Po podpisaniu 23 stycznia 1793 r. w Petersburgu dokumentu podziału Rzeczypospolitej (drugi rozbiór Polski), Prusy zagarnęły Wielkopolskę. Na…