Kliniczne badania porównawcze leków „head to head”

Kliniczne badania porównawcze leków „head to head”

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie farmaceutom tematyki badań klinicznych o charakterze porównawczym, tzw. head-to-head studies, wyjaśnienie pojęć związanych z metodologią prowadzenie tego rodzaju badań oraz wprowadzenie podstawowych definicji z zakresu statystyki, niezbędnych do prawidłowej interpretacji opisanych w publikacjach naukowych wyników. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, badanie kliniczne produktu leczniczego to „każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w…

Leki o wąskim indeksie terapeutycznym

Leki o wąskim indeksie terapeutycznym

Indeks terapeutyczny, inaczej współczynnik terapeutyczny, jest parametrem służącym do oceny profilu bezpieczeństwa produktu leczniczego. Określany jest on zarówno na etapie badań przedklinicznych prowadzonych na zwierzętach, jak i w badaniach klinicznych. Zasadniczo indeks terapeutyczny to stosunek, który porównuje stężenie leku we krwi, przy którym występuje efekt terapeutyczny, do ilości, która powoduje śmierć zwierzęcia (badania przedkliniczne) lub…

Insulinoterapia – techniki wykonywania iniekcji

Insulinoterapia – techniki wykonywania iniekcji

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem charakteryzującym się niedostatecznym wydzielaniem insuliny przez komórki beta wysp Langerhansa i/lub upośledzonym działaniem insuliny prowadzącym do hiperglikemii. Jak pokazuje raport Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz dane epidemiologiczne, cukrzyca stanowi bardzo istotny problem zdrowotny i jest jedną z kilku chorób przewlekłych, dla których prowadzone są aktywnie czynności dotyczące zarówno prewencji, jak działań terapeutycznych…