|

11.2019 – nowości na rynku

W listopadzie 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 27 nowych marek produktów leczniczych:

Klasa ATC/WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa (marka)

Podmiot odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/zmiany

A02BC

Omeprazole

Omeprazole Mercapharm

Mercapharm

PL 11.2018

A04AD

Aprepitant

Aprepitant Sandoz

Sandoz

PL 02.2018

A06AD65

Macrogol + citric acid + potassium chloride + simeticone + sodium chloride + sodium citrate + sodium sulfate

Clensia

Alfasigma

PL 11.2016

A10BB

Glimepiride

Glimepiride Aurovitas

Aurovitas

PL 03.2018

A11DB

Thiamine + pyridoxine

Beduo

Sun-Farm

PL 04.2019

C07AB

Acebutolol

Acebutolol Aurovitas

Aurovitas

PL 04.2018

C09CA

Telmisartan

Telmisartan Bluefish

Bluefish

PL 01.2019

D11AH

Tacrolimus

Dermitopic

PharmaSwiss

PL 04.2018

J01MA

Levofloxacin

Quinsair

Chiesi

UE 03.2015

J04AB

Rifamycin

Relafalk

Falk

PL 03.2019

J05AE

Darunavir

Darunavir Zentiva

Zentiva

PL 11.2017

L01AB

Treosulfan

Trecondi

medac

UE 06.2019

L01XC

Trastuzumab

Trazimera

Pfizer

UE 07.2018

L01XE

Gefitinib

Gefitinib Accord

Accord Healthcare

PL 04.2019

M01AE

Dexketoprofen

Dektac

Tactica Pharmaceuticals

PL 05.2019

M01AE

Dexketoprofen

Kerdex

Adamed

PL 04.2019

M01AE

Ibuprofen

Ibuprex / Ibuprex Max

Olimp

PL 01.2019

M03BX

Tolperisone

Tolperison NeuroPharma

neuraxpharm

PL 06.2017 Meditolp, zm. 11.2018 Tolperison NeuroPharma

M04AA

Febuxostat

Denofix

Polpharma

PL 01.2019

N02CX

Fremanezumab

Ajovy

Teva

UE 03.2019

N05CH

Melatonin

Melabiorytm

Aflofarm

PL 12.2008 Melatonina Medicplast*, zm. 01.2011 Tonasen*, zm. 08.2019 Melabiorytm

N06BA

Atomoxetine

Atomoxetine NeuroPharma

neuraxpharm

PL 02.2019

R02AA20

Benzocaine + chlorhexidine

Sebidin Intensive

Omega Pharma

PL 04.2019

R03AK06

Salmeterol + fluticasone propionate

Salflumix Easyhaler

Orion

PL 09.2018

R03AK07

Formoterol + budesonide

Airbufo Forspiro

Sandoz

PL 08.2018

R05CB

Acetylcysteine

Acetylcysteinum Flegamina

Teva

PL 06.2019

R05CB

Ambroxol

Ambrolytin

Sopharma

PL 04.2011 Ambrotaxer*, zm. 11.2018 Ambrolytin

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

 

Ponadto w listopadzie 2019 r. wprowadzono do sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych na rynku:

  • A03AA, mebeverine, Duspatalin Gastro (Mylan Healthcare), PL 07.1995 Duspatalin*, zm. 05.2019 Duspatalin Gastro;
  • R01AD, mometasone, Momester Nasal (Polpharma), PL 03.2018;
  • R01AD, mometasone, Nasometin Control (Sandoz), PL 08.2019 Mometasone Sandoz, zm. 10.2019 Nasometin Control;
  • R02AX, flurbiprofen, Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy (Reckitt Benckiser), PL 07.2019.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory pompy protonowej

A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03AA – Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry z grupą aminową trzeciorzędową

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AD – Środki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez dodatku innych substancji oraz jej połączenia z witaminami B6 i B12; A11DB – Witamina B1 w połączeniu z witaminą B6 i/lub witaminą B12

C – Układ sercowo-naczyniowy

C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09C/C09CA – Blokery receptora angiotensyny II (ARBS), leki proste

D – Leki stosowane w dermatologii

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; D11AH – Środki stosowane przy zapaleniu skóry, z wyłączeniem kortykosteroidów

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

J04 – Leki przeciwprątkowe; J04A – Leki stosowane w leczeniu gruźlicy; J04AB – Antybiotyki

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany alkilowe

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;

L01XC – Przeciwciała monoklonalne

L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B – Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo; M03BX – Inne środki działające ośrodkowo

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie kwasu moczowego

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty przeciwmigrenowe; N02CX – Inne preparaty przeciwmigrenowe

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CH – Agoniści receptora melatoniny

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki działające ośrodkowo

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne preparaty stosowane miejscowo do nosa; R01AD – Kortykosteroidy

R02/R02APreparaty stosowane w chorobach gardła;

R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – Różne

R02AX – Inne preparaty stosowane w chorobach gardła

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków antycholinergicznych

R03AK06 – Salmeterol i flutykazon

R03AK07 – Formoterol i budesonid

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

 

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

2019-12-24

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 

Źródła:

– klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;

– nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

– informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

– informacje rejestracyjne UE: “Union Register of medicinal products for human use”

– informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;

– pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Podobne wpisy